Tài liệu - giáo trình Ansys Fluent

Tài liệu - giáo trình Ansys Fluent

Tài liệu - giáo trình Ansys Fluent. Hiểu biết tổng quan về quy trình của bài toán CFD và giao diện sử dụng của Ansys Fluent, thiết lập mô phỏng CFD, đảm bảo sự chính xác, tính toán dòng rối và truyền nhiệt, hàm người dùng tự định nghĩa, mặt chung không tương xứng miền chuyển động và lưới động.

Xem thêm
Hệ thống máy thử rung xóc: phân loại và những lưu ý khi sử dụng

Hệ thống máy thử rung xóc: phân loại và những lưu ý khi sử dụng

Hệ thống máy thử rung xóc dùng để mô phỏng môi trường rung xóc (rung động) tác động lên sản phẩm trong quá trình sản xuất, vận chuyển và sử dụng, đồng thời xác định, đánh giá sản phẩm có khả năng chịu được môi trường rung xóc hay không, được sử dụng để phát hiện sớm các hư hỏng, mô phỏng đánh giá tình trạng làm việc thực tế và kiểm tra độ bền của kết cấu. Hệ thống máy thử nghiệm rung xóc được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp quốc phòng, hàng không, vũ trụ, truyền thông, điện tử, thiết bị điện, sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác.

Xem thêm
Phương pháp tối ưu điều khiển máy thử rung xóc

Phương pháp tối ưu điều khiển máy thử rung xóc

Các thử nghiệm xóc (rung động) hiện nay hướng tới những thử nghiệm với gia tốc, trọng tải thấp. Các điểm cộng hưởng trên bàn rung có gia tốc gấm hàng trăm lần so với gia tốc điều khiển, gây khó khăn cho việc xác định chất lượng sản phẩm. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu về việc kiểm tra sản phẩm thử nghiệm nhỏ và xử lí thích ứng.

Xem thêm
Ứng dụng của máy thử nghiệm rung xóc trong ngành công nghiệp ô tô

Ứng dụng của máy thử nghiệm rung xóc trong ngành công nghiệp ô tô

Ngành công nghiệp ô tô càng phát triển thì việc kiểm soát chất lượng sản phẩm càng phức tạp . Một phần trong đó là quy trình thử nghiệm độ rung,áp dụng cho các bộ phận : bảng điều khiển, ghế, gương, cảm biến, động cơ...Các thử nghiệm ngày càng được cải thiện chính xác.

Xem thêm
Khái niệm và thành phần cơ bản của máy thử nghiệm rung xóc

Khái niệm và thành phần cơ bản của máy thử nghiệm rung xóc

Máy thử nghiệm rung xóc có khả năng thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau xác định dạng sin, ngẫu nhiên, xung kích, sin trên ngẫu nhiên, ngẫu nhiên trên ngẫu nhiên và các dạng sóng phức tạp khác cũng như sao chép dữ liệu được thu thập từ các điều kiện trong thực tế. Các nội dung sau đây trình bày các khái niệm cơ bản và các yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống rung động điện động lực học.

Xem thêm
Tài liệu môn học CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY (CƠ HỌC MÁY)

Tài liệu môn học CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY (CƠ HỌC MÁY)

Tổng hợp TÀI LIỆU MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Tổng dung lượng sau khi giải nén 820 Mb, gửi cho sinh viên bao gồm: Sách giáo trình, video một số chương

Xem thêm
Giáo trình Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Giáo trình Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Giáo trình Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn, PGS. TS. Nguyễn Việt Hùng, PGS. TS. Nguyễn Trọng Giảng. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

Xem thêm
Lý thuyết cơ bản về tính toán rung xóc (rung động)

Lý thuyết cơ bản về tính toán rung xóc (rung động)

Để tính toán rung xóc (rung động) ta sử dụng bốn đại lượng (thông số) sau: lực (N), gia tốc (m/s2), tốc độ (m/s), độ dịch chuyển (biên độ) (mm đỉnh tới đỉnh)

Xem thêm

Đăng ký nhận tin