Tài liệu - giáo trình Ansys Fluent

Tài liệu - giáo trình Ansys Fluent

Tài liệu - giáo trình Ansys Fluent. Hiểu biết tổng quan về quy trình của bài toán CFD và giao diện sử dụng của Ansys Fluent, thiết lập mô phỏng CFD, đảm bảo sự chính xác, tính toán dòng rối và truyền nhiệt, hàm người dùng tự định nghĩa, mặt chung không tương xứng miền chuyển động và lưới động.

Xem thêm
Tài liệu môn học CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY (CƠ HỌC MÁY)

Tài liệu môn học CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY (CƠ HỌC MÁY)

Tổng hợp TÀI LIỆU MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Tổng dung lượng sau khi giải nén 820 Mb, gửi cho sinh viên bao gồm: Sách giáo trình, video một số chương

Xem thêm
Giáo trình Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Giáo trình Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Giáo trình Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn, PGS. TS. Nguyễn Việt Hùng, PGS. TS. Nguyễn Trọng Giảng. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

Xem thêm
Giáo trình vẽ kỹ thuật Cơ khí và Xây dựng

Giáo trình vẽ kỹ thuật Cơ khí và Xây dựng

Vẽ kỹ thuật Cơ khí_Trần Hữu Quế – Tập 1 Vẽ kỹ thuật Cơ khí _Trần Hữu Quế – Tập 2 Vẽ kỹ thuật xây dựng_Nguyễn Quang Cự

Xem thêm

Đăng ký nhận tin