Thiết bị thử nghiệm thả rơi tự do
Thiết bị thử nghiệm thả rơi tự do
Thiết bị thử nghiệm xóc SKT30
Thiết bị thử nghiệm xóc SKT30
Máy thử nghiệm thả rơi DT-275
Máy thử nghiệm thả rơi DT-275
Thiết bị thử nghiệm thả rơi cho gói hàng nặng
Thiết bị thử nghiệm thả rơi cho gói hàng nặng
Thiết bị thử va đập, xóc dạng nửa hình Sin - Labtone SKT
Thiết bị thử va đập, xóc dạng nửa hình Sin - Labtone SKT
Robot thử nghiệm thả rơi 6 bậc tự do
Robot thử nghiệm thả rơi 6 bậc tự do
Máy thử nghiệm thả rơi tự động
Máy thử nghiệm thả rơi tự động