Tầm nhìn

Với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cung cấp các giải pháp kỹ thuật toàn diện và mang lại giá trị cao cho khách hàng.

Sứ mệnh

Kiến tạo các giải pháp kỹ thuật tối ưu cho các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn và công nghệ sản xuất trên nền tảng khoa học và công nghệ hiện đại.

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo

Sáng tạo

Với VintechME, sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, sáng tạo để khác biệt và dẫn đầu. Chúng tôi luôn thúc đẩy sự sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật và dịch vụ nhằm mang đến khách hàng những trải nghiệm và giá trị tốt nhất

Cam kết

Cam kết

Cam kết là yếu tố hàng đầu để khẳng định giá trị của mỗi thành viên và tổ chức, giúp hệ thống vận hành chính xác, mang lại sự tin tưởng và hài lòng từ đối tác. Mỗi thành viên VintechME đều được định hướng, rèn luyện để sống và làm việc với sự cam kết ở mức độ cao nhất.

 Chia sẻ

Chia sẻ

Văn hóa chia sẻ được thấm nhuần vào từng thành viên của VintechME. Chúng tôi luôn chia sẻ và đóng góp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng người làm kỹ thuật.

Giải pháp của chúng tôi

Hợp tác với các đối tác về kỹ thuật và công nghệ hàng đầu trên thế giới giúp cho VintechME có thể cung cấp các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực thử nghiệm. Cùng với những chuyên gia kỹ sư được đào tạo bài bản, chúng tôi tự tin có thể mang lại giá trị gia tăng đích thực cho khách hàng.

Giải pháp phòng thử nghiệm tinh gọn

Giải pháp phòng thử nghiệm tinh gọn

Các giải pháp nhằm xây dựng được phòng thử nghiệm tinh gọn, vốn đầu tư phù hợp và hoạt động hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và đạt năng suất cao

Đối tác của chúng tôi

Hợp tác với các đối tác về kỹ thuật và công nghệ hàng đầu trên thế giới giúp cho VintechME có thể cung cấp các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực thử nghiệm. Cùng với những chuyên gia kỹ sư được đào tạo bài bản, chúng tôi tự tin có thể mang lại giá trị gia tăng đích thực cho khách hàng.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp?