Chúng tôi nhận sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc, trang thiết bị như:
- Hệ thống máy thử nghiệm rung xóc
- Tủ thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm
- Tủ thử nghiệm sốc nhiệt
- Sửa chữa bảo dưỡng động cơ điện, quạt hút nhà xưởng.
- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện nhà xưởng.
- Sửa chữa máy CNC.

Một số dự án đã thực hiện:

- Sửa chữa máy thử nghiệm rung xóc cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

- Lắp mới hệ thống máy thử nghiệm rung và máy thử nghiệm xóc cho khách hàng tại Hà Nội

- Sửa chữa tủ thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm (tủ nhiệt ẩm)

- Sửa chữa tủ thử nghiệm sốc nhiệt tại Bắc Ninh