Hệ thống máy thử nghiệm rung xóc: Các lưu ý giúp tăng tuổi thọ phần ứng (Armature)


Phần ứng của máy rung xóc (Armature) là bộ phận chuyển động, theo thời gian nó cũng phải được thay thế do nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể được xem xét để phần ứng máy rung xóc tăng tuổi thọ sử dụng.

Trong khi máy rung xóc được cung cấp bởi VintechME cực kỳ mạnh mẽ, phần ứng là một thành phần chuyển động, theo đó số lượng chu kỳ ứng suất cao, ứng suất cao và nhiệt độ cao cuối cùng sẽ dẫn đến hỏng hóc và cần phải thay thế. Thời gian để một phần ứng bị hỏng phụ thuộc vào:

 • Cường độ lực rung
 • Loại thử nghiệm
 • Các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó 

Cường độ lực rung

Theo hướng dẫn, hệ thống máy thử nghiệm rung xóc có tuổi thọ dự kiến ​​hơn 10.000 giờ khi chạy ở 80% lực. Ở mức lực dưới 80%, tuổi thọ dự kiến ​​sẽ dài hơn; ở mức trên 80% nó sẽ ngắn hơn. Mối quan hệ này là phi tuyến tính, dựa trên các đường cong SN, chỉ gần đúng với một đường thẳng trên thang log-log.

Loại thử nghiệm

Tuổi thọ phần ứng cũng bị ảnh hưởng bởi kiểu thử nghiệm đang được chạy như bảng dưới đây (giá trị cao hơn dẫn đến giảm tuổi thọ):

Loại thử nghiệm

       Giá trị        

 Sine Sweep

            1

 Băng thông rộng ngẫu nhiên (20-2000 Hz)

            1 

 Sốc

           1,5

 Phổ phản ứng xung kích (SRS)

            2

 Sine trên ngẫu nhiên

            2 

 Ngẫu nhiên băng hẹp

            2            

 Sin tần số cố định

            3 

Tuổi thọ phần ứng dự kiến ​​có thể được tính bằng cách chia giá trị của kiểu thử nghiệm cho tuổi thọ danh định cho mức lực được sử dụng. Ví dụ, tuổi thọ dự kiến ​​của một lần chạy thử nghiệm sin tần số cố định ở 80% lực là khoảng 10.000 / 3 = 3000 giờ.

Các yếu tố khác

Các yếu tố rủi ro khác có thể dẫn đến giảm tuổi thọ phần ứng như sau: •

 • Không khí hoặc nước làm mát thô nhiệt độ cao
 • Sự biến dạng do các thành phần va đập, dao động.
 • Thử nghiệm với mức lực cao
 • Môi trường ẩm ướt hoặc bụi bẩn
 • Tần số thử nghiệm lớn hơn tần số giới hạn của nhà cung cấp
 • Độ dịch chuyển lớn
 • Thử nghiệm rung xóc theo phương ngang với tần suất lớn, thời gian dài.
 • Thử nghiệm phối hợp với tủ môi trường
 • Áp dụng mômen lật ngược lớn
 • Vận tốc cao
 • Tín hiệu điều khiển lớn
 • Tải trọng khi thử nghiệm bị dao động do cố định không chắc chắn
 • Kiểm soát kém
 • Không giữ các ô tham chiếu
 • Bảo trì kém
 • Hoạt động không giám sát
 • Trọng tải lớn 

Tuổi thọ của phầ ứng máy rung xóc được cải thiện khi các yếu tố trên được chú ý và phòng ngừa tốt nếu sử dụng máy rung xóc trong phạm vi hiệu suất quy định của nó.

Xem thêm thiết bị thử nghiệm rơi và va đập

Đăng ký nhận tin