Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-90C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-90C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C