Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPx9K - Phun nước áp suất cao
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPx9K - Phun nước áp suất cao
Tủ thủ nghiệm Xenon
Tủ thủ nghiệm Xenon
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPX 34/56/9K
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPX 34/56/9K
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-90C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-90C
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết có sử dụng đèn chiếu tia UV
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết có sử dụng đèn chiếu tia UV
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết dùng đèn Xenon
Tủ thử nghiệm lão hóa do thời tiết dùng đèn Xenon
Tủ nhiệt độ cho thử nghiệm Pin (Batterry) phòng chống cháy nổ STS-SM-G
Tủ nhiệt độ cho thử nghiệm Pin (Batterry) phòng chống cháy nổ STS-SM-G
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG