Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPX 12
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPX 12
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPx9K - Phun nước áp suất cao
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPx9K - Phun nước áp suất cao
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPX 34/56/9K
Tủ thử nghiệm khả năng chống nước IPX 34/56/9K