Máy đo quang học thủ công 2.5D  E500
Máy đo quang học thủ công 2.5D E500
Tủ thử nghiệm nhiệt độ cực thấp
Tủ thử nghiệm nhiệt độ cực thấp
Tủ thử nghiệm chống cháy nổ ở nhiệt độ cao và thấp hai ngăn
Tủ thử nghiệm chống cháy nổ ở nhiệt độ cao và thấp hai ngăn
Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm hai tầng
Tủ thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm hai tầng
Máy thử nghiệm rung dạng cơ khí RV8000
Máy thử nghiệm rung dạng cơ khí RV8000
Thiết bị thử nghiệm xóc SKT30
Thiết bị thử nghiệm xóc SKT30
Máy thử nghiệm thả rơi DT-275
Máy thử nghiệm thả rơi DT-275