Thiết bị thử va đập theo phương nghiêng cho đồ đóng gói - tiêu chuẩn ISTA
Thiết bị thử va đập theo phương nghiêng cho đồ đóng gói - tiêu chuẩn ISTA
Thiết bị thử va đập, xóc dạng nửa hình Sin - Labtone SKT
Thiết bị thử va đập, xóc dạng nửa hình Sin - Labtone SKT
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn HUD-E705-8
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn HUD-E705-8