Đường hầm thử nghiệm đầu báo khói độ nhạy cao loại tiêu chuẩn SMK-V
Đường hầm thử nghiệm đầu báo khói độ nhạy cao loại tiêu chuẩn SMK-V
MÁY ĐO QUANG HỌC TỰ ĐỘNG G650
MÁY ĐO QUANG HỌC TỰ ĐỘNG G650
Hệ thống máy thử rung xóc kết hợp tủ nhiệt độ, độ ẩm Labtone
Hệ thống máy thử rung xóc kết hợp tủ nhiệt độ, độ ẩm Labtone
Đường hầm thử nghiệm đầu báo khói và đầu báo nhiệt loại tiêu chuẩn SMKHT-002
Đường hầm thử nghiệm đầu báo khói và đầu báo nhiệt loại tiêu chuẩn SMKHT-002
Thiết bị thử nghiệm thả rơi tự do
Thiết bị thử nghiệm thả rơi tự do
TỦ THỬ NGHIỆM LÃO HÓA DO THỜI TIẾT ĐÈN UV
TỦ THỬ NGHIỆM LÃO HÓA DO THỜI TIẾT ĐÈN UV
Tủ thử nghiệm thời tiết đèn UV
Tủ thử nghiệm thời tiết đèn UV
Máy đo quang học thủ công  E400
Máy đo quang học thủ công E400
Tủ thử nghiệm sốc nhiệt ITM-LAB
Tủ thử nghiệm sốc nhiệt ITM-LAB