Thiết bị thử va đập theo phương nghiêng cho đồ đóng gói - tiêu chuẩn ISTA
Thiết bị thử va đập theo phương nghiêng cho đồ đóng gói - tiêu chuẩn ISTA
Tủ nhiệt độ cho thử nghiệm Pin (Batterry) phòng chống cháy nổ STS-SM-G
Tủ nhiệt độ cho thử nghiệm Pin (Batterry) phòng chống cháy nổ STS-SM-G
Thiết bị điều khiển và kiểm soát nhiệt độ nước làm mát cho thử nghiệm động cơ điện
Thiết bị điều khiển và kiểm soát nhiệt độ nước làm mát cho thử nghiệm động cơ điện
Chất phát hiện rò rỉ trong động cơ xe, hệ thống thủy lực, hệ thống nhiên liệu
Chất phát hiện rò rỉ trong động cơ xe, hệ thống thủy lực, hệ thống nhiên liệu
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG