Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-90C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-90C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm phun sương muối KOMEG KM-60C
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Tủ thử nghiệm Pin (Battery) phòng chống cháy nổ KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn KOMEG