Máy thử nghiệm kéo nén vạn năng 10T HUD-B612-S
Máy thử nghiệm kéo nén vạn năng 10T HUD-B612-S
Máy thử nghiệm kéo nén thủy lực vạn năng HUD-B616
Máy thử nghiệm kéo nén thủy lực vạn năng HUD-B616
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn HUD-E705-8
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ, độ ẩm cỡ lớn HUD-E705-8